Recent Posts by Eva Račková

Iniciatíva za koordinované zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity na Slovensku

  Iniciatíva za koordinované zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity na Slovensku Región Nitra - Súhrnná správa 2018-2021 SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Koordinátorka: Eva Račková, PhD., ACC UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Koordinátor:  Mgr. Peter Švec Zostavila Eva Račková V článku nájdete:   2018 Čo bolo motiváciou pridať sa do projektu…
viac

Rozhovor do Radničných novín

Eva Račková je mediátorka. Spolupracuje s nitrianskou radnicou, kde poskytuje svoje služby v Klientskom centre. V rozhovore vysvetľuje, prečo je namiesto súdneho konania efektívnejšie využiť mediáciu. Dozviete sa aj to, aké sú najväčšie výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním. Mediácia je v spoločnosti stále málo známa. Ako by ste definovali pojem „mediácia“ ?  Mediácia je mimosúdne riešenie sporov.…
viac

Dohodnúť sa je lepšie ako sa súdiť

Riešenie sporov mimosúdnou cestou Konflikty sú prirodzenou súčasťou života. Kým jedni sa na konflikty pozerajú ako na niečo deštruktívne, iní vidia príležitosť na zmenu. A to je dôvod, prečo má mediácia zmysel. Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa ako zareaguje a to vo všetkých momentoch svojho života. Keby sme si uvedomovali akú moc máme ovplyvniť svoje životy a konania,…
viac

Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2019

Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii zdravotného asistenta a farmaceutického laboranta s využitím nenásilnej komunikácie. Abstrakt        Cieľom príspevku je evaluácia pilotného projektu s názvom Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii na strednej zdravotníckej škole s využitím nenásilnej komunikácie a školskej mediácie. Projekt prebiehal na Strednej zdravotníckej škole v Nitre. Na získanie údajov boli použité elektronické dotazníky. Projektu predchádzal prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať potreby, názory…
viac

Recent Comments by Eva Račková

No comments by Eva Račková yet.