O mne

Rozvoj osobnosti s.r.o., www.rozvojosobnosti.org

Email.: eva.racek@gmail.com,
Tel.č.: +421 910 842 900

Eva Račková, PhD., ACC

„Medzi podnetom a reakciou je priestor, ktorý nám dáva moc rozhodnúť sa ako zareagujeme.“   Frankl

Pracujem v oblasti rozvoja osobnostného potenciálu jednotlivcov alebo tímov. Témy, ktorým rozumiem a pracujem s nimi sú: empatia, rozvoj emočnej gramotnosti a emočných kompetencií, viacúrovňové aktívne počúvanie, sebapoznanie, kritické myslenie, transformácia konfliktov. Koučovacie a mediačné zručnosti, rozvoj profesijných kompetencií pre pomáhajúce profesie, efektívna spolupráca v tímoch a skupinách, asertivita, prezentačné zručnosti...

Mám skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, v školstve a v zdravotníctve. Podporujem zavádzanie inovatívneho a rešpektujúceho prístupu na školy a pracoviská s využívaním koučovacích, facilitačných a mediačných zručností. Aktívne spolupracujem pri zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy. Vediem tréningy rešpektujúcej komunikácie podľa M. Rosenberga a jeho konceptu Nenásilnej komunikácie.

Som akreditovanou lektorkou pre odborné vzdelávanie mediátorov vedená v registri mediátorov MS SR. Som medzinárodne certifikovaná life koučka – ACC (Associate Certified Coach), absolvovala som medzinárodný výcvik v Lumina Emotion in Individual and Team Coaching.

Adresár SAKO: https://sako.sk/adresar/kouci/

Register mediátorov: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/mediator/mediator_1667

Register ICF: https://www.icf.sk/koucing-sekcia/141-mgr-eva-rackova-phd-acc

Zoznam trénerov NNK: https://nenasilne.sk/o-nas/