Ukončené kurzy

   

Lumina Emotion - Vianočná zľava! Lumina Emotion - Vianočná zľava! Lumina Emotion - Vianočná zľava!

 

NVC - Nenásilná komunikácia   NVC - Nenásilná komunikácia

   

   

   

   

Rozvoj emočnej inteligencie pre učiteľov    Rozvoj emočnej inteligencie pre učiteľov

Kurz: (Ne) Komunikácia v manželstve   Kurz: (Ne) Komunikácia v manželstve

Kurz bol zverejnený na:

Kurz: Neutrálny jazyk v mediácii   Kurz: Emócie v mediácii

letná škola emócií

   

 

   

NJK_workshop_Salvator-1     NJK_workshop_Salvator-2