Koučing

Čo je koučing?

Zmyslom koučovacieho rozhovoru je, aby si klient uvedomil, čo mu dáva zmysel, hodnotu, čo je dôležité iba pre neho z jeho jedinečnej perspektívy. Klient sám preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za kroky, ktoré sa rozhodne urobiť. Kouč dáva otázky, počúva a neradí, JE pri klientovi.

 

Individuálny koučing

Cieľom je podpora pri aktívnom hľadaní riešení. Individuálny koučing je určený všetkým, ktorí majú záujem intenzívne na sebe pracovať a rozvíjať sa. Tí, ktorí sa chcú aktívne podieľať na premene svojho postoja k životu, k aktuálnej prekážke, a zároveň prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

 

Kedy je vhodný životný koučing?

V prvom rade, keď veríte, že veci sa dajú riešiť, že to pôjde, jednoducho keď máte ciele ku ktorým sa chcete dostať.
Keď chcete prehodnotiť svoje zaužívané vzorce vnímania seba a iných.
Keď chcete nájsť energiu, silu, ktorá pomôže objaviť vašu kreativitu, skryté rezervy.
Keď chcete zmeniť postoje ku aktuálnym konfliktom, krízam.
Pri hľadaní a rozpoznávaní vlastných potrieb.
Keď chcete obnoviť porušené vzťahy (na pracovisku, v partnerskom živote, ...)
Keď prehodnocujeme postoje v súvislosti so zmenami na pracovisku (povýšenie, zmena zamestnania, hľadanie zamestnania, ...)
Pri rozhodovaní o budúcom povolaní, štúdiu, pracovnom pobyte, ...
Keď premýšľate nad zmenou postoja k vášmu zdraviu, chudnutiu, športu, ...

 

Pre koho nie je koučing vhodný?

Nie je vhodný pre toho, kto chce „poradiť“.
Nie je vhodný na liečbu závislostí.
Nie je to terapia.