Finalista ankety LDA 2021: EmotionLab realizovaný v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne poskytuje ľuďom s chronickými, nevyliečiteľnými chorobami a časovo obmedzeným prežívaním špecializovanú ústavnú a ambulantnú starostlivosť vrátane špecializovaného sociálneho poradenstva a psychologickej a duchovnej starostlivosti, ktorú poskytuje i rodine a blízkym pacienta. Vzhľadom na povahu práce v tomto zariadení musia zamestnanci spĺňať dôležité požiadavky ako na komunikáciu a prácu s pacientami, tak i na komunikáciu a prácu v tíme. Rozvojový program Posilnenie odolnosti rozvojom emočnej inteligencie (EmotionLab) vznikol s cieľom budovať odolnosť v záťažových situáciách a kľúčové kompetencie tímu potrebné pre prácu v hospicovej starostlivosti kombináciou dvoch špecifických prístupov, NVC (Nonviolent communication – Nenásilná komunikácia) a Lumina Emotion. Program v ankete Learning & Development Awards zastupuje autorka a lektorka programu Eva Račková.

 

„Do ankety Learning & Development Awards som tento program prihlásila, pretože som chcela zviditeľniť to, čo ľuďom pomáha a je veľmi užitočné. Je to príležitosť ukázať a predstaviť, ako sa dá účinne rozvíjať odolnosť zamestnancov v záťaži, čo vedie k spokojnosti a znižovaniu dlhodobých PNiek či fluktuácií. Keby covid nevyplavil skutočnosti, že ľudia častokrát upadajú do úzkosti či záťaži vedúcej k vyhoreniu a zaplaveniu vlastným prežívaním, ešte veľmi dlho by bola táto téma vnímaná ako „nice to have“ , ale nie „must have“.“

 

Hospic 03

 

Program Posilnenie odolnosti rozvojom emočnej inteligencie (EmotionLab) v Hospici Milosrdných sestier vznikol ako impulz od vedenia hospicu, ktorých cieľom bolo vytvoriť program zameraný na posilnenie odolnosti v záťažových situáciách a posilnenie kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre prácu v hospicovej starostlivosti, ako aj naučenie interdisciplinárneho tímu novým efektívnym prístupom budovania emočnej inteligencie.

 

„Pre mňa ako trénera tento program priniesol jedinečnú skúsenosť pracovať s interdisciplinárnym tímom, kde som intenzívne vnímala profesionalitu, ľudskosť, pokoru, vytrvalosť a oddanosť. Práve rôznorodosť tímu vnímal manažment ako príležitosť na posilnenie odolnosti už aj tak ťažko skúšaného tímu počas pandémie.“

 

Hospic 04

 

Počas roka a pol sa približne 60 lekárov, psychológov, zdravotných sestier a ošetrovateľov zúčastnilo série jednodňových workshopov, trojdňových a dvojdňových tréningov a individuálnych koučingov. S využitím rolových hier, práce v skupinách, modelovania, dotazníkov a sebareflexie postupne rozvíjali svoje mäkké zručnosti ako efektívne dávanie spätnej väzby, zvládanie konfliktov, pracovali s prijímaním kritiky a asertivitou, ale trénovali aj komunikáciu s umierajúcim pacientom, prácu v záťažových situáciách a budovali svoju emočnú inteligenciu.

 

„V každej firme si zamestnanci prinášajú svoje príbehy. Žijú v nich a niekedy im nedokážu čeliť – vyčerpáva ich to a oslabuje výkon. Hromadia  sa napätia a konflikty, prehnané reakcie, urážky, vyčerpanosť, vyhorenie a všade sú prítomné emócie. No namiesto potláčania s nimi môžeme efektívne pracovať a zvyšovať tak potenciál jednotlivca a tímov. Mentálne zdravý a odolný tím či jedinec je efektívny a užitočný a môže napĺňať zmysluplné ciele.“

 

Hospic 05

 

Celý program bol postavený na kombinácii dvoch špecifických prístupov, ktorým sa Eva dlhodobo venuje. S cieľom identifikovať vlastné emócie a potreby pri práci v tíme a s pacientami využila prístup NVC (Nonviolent communication – Nenásilná komunikácia) M. Rosenberga a pri rozvoji emocionálnej inteligencie Lumina Learning - Lumina Emotion. Tréningy prebiehali podľa toho, ako to pandemické opatrenia dovolili, prevažne prezenčne, čo podľa Evy pomohlo k praktickému osvojeniu si prístupov a modelov, s ktorými účastníci pracovali.

 

„Lumina emotion je unikátna metodológia, ktorá prostredníctvom jedinečných prepojení inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha rozvíjať potenciál organizácie a jednotlivcov a uskutočňovať tak žiadúce zmeny. Predstavuje celkový pohľad na osobnosť tým, že spája tri rôzne perspektívy alebo uhly pohľadov, aby sme pochopili kto sme a stanovovali si zmysluplné ciele.“

 

Hospic 02

 

Po uskutočnení programu sa ukázala vyššia dôvera v tíme, otvorenejšia a efektívnejšia komunikácia zamestnancov. Boli vytvorené štandardy pri prijímaní zamestnancov a základné princípy, ktoré majú zamestnanci v hospici umiestnené a ktoré im pripomínajú metodiku, ktorej sa držia pri každej porade či prípadných vzniknutých nedorozumeniach.

 

Mne dáva zmysel a hodnotu už to, že sa tento program udial a „žije“ v zdravotníckom zariadení.  Hospic je zdravotnícke zariadenie alebo firma ako „každá iná“.  Má svoje poslanie, klientov, víziu, firemnú kultúru a zamestnancov. Prirodzene riešia napätia, konflikty, fluktuáciu, financie, zastupiteľnosť, štandardy, supervízie a podobne. V čom je iná? V tejto práci sú ľudia denne v kontakte so smrťou, tak prirodzenou súčasťou nášho života. Čo riešia viac ako ostatné firmy? Existenciálne otázky, či už vlastné alebo od klientov. Ako odpovedať na otázku: „Prečo ja, sestrička?“ Program by mal byť vidieť práve teraz, keď sa otázky umierania netýkajú iba zamestnancov hospicu, ale v pandemickom období každého z nás.“

 

Hospic 01

 

Na záver sme sa spýtali, čo by vám chcela Eva odkázať:

 

Stojte si za svojou jedinečnosťou, za tým, čo prinášate. Buďte autentickí. Nepoľavujte len preto, že práve teraz nemáte výsledky alebo úspech. Majte zvedavú myseľ. Nikdy sa nevzdávajte, verte v svoju cestu! Máme každý deň toľko príležitosti robiť voľby, posúvať sa ku nášmu lepšiemu ja, nepremárnime túto možnosť. Na záver motto od V.I. Frankla, ktoré ma neustále motivuje a inšpiruje:  „Medzi podnetom a reakciou je priestor, ktorý nám dáva slobodu a moc zvoliť si ako zareagujeme. V tejto voľbe sa ukrýva kľúč k nášmu rastu a slobode“.

 

Learning & Development Awards 2021
www.ldawards.sk
Linkedin/ldawards
Facebook/ldawards