Odborné semináre

OZNAM PRE MEDIÁTOROV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojom webovom sídle Harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019, v rámci ktorého sú vyhlásené nasledovné bloky vzdelávania:

I. blok (jarný) v termínoch od 8. apríla 2019 do 28. apríla 2019 – téma:
Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov

II. blok (jesenný) v termínoch od 16.septembra 2019  do 6. októbra 2019 – téma:
Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii

III. blok (zimný) v termínoch od 25. novembra 2019 do 15. decembra 2019 – téma:
Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách

Termín 10. apríla 2019 – mesto KOŠICE – lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.
Termín 16. apríla 2019 - mesto ŽILINA – lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.
Termín 24. apríla 2019 – mesto BRATISLAVA – lektor: prof. Paedr. Vladimír Labáth, PhD.

V prípade záujmu sa prihláste na: edukacne.centrum.mrs@gmail.com