O mne

Mgr. Eva Račková, PhD.

Pracujem ako SZČO, venujem sa koučingu, mediácii a som tréner nenásilnej komunikácie. Venujem sa transformácii konfliktov, aktuálne na projekte „Preventívne proti extrémizmu“ na strednej zdravotníckej škole. Práca so skupinovou dynamikou ma teší, pretože odkrýva potenciál v ľuďoch. Pri práci s klientom som zameraná na pochopenie jeho potrieb a pocitov a vidím zmysel a naplnenie, keď klient odchádza spokojný.

Svoju prácu mám rada, potrebujem vidieť zmysel, význam mojej práce, neustále sa učím, nevzdávam sa, využívam naplno svoju vnútornú silu. Mám skúsenosti s projektmi v oblasti neziskového sektoru, dobrovoľníctva, s vedením záverečných prác na univerzite, ako špecialista pre vzdelávanie v medzinárodnej firme, ako akreditovaný lektor pre ďalšie vzdelávanie mediátorov, ako tréner soft skills a iné.

 

Register mediátorov: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/mediator/mediator_1667

Associate Certified Coach ACC: https://coachfederation.org/find-a-coach

Zoznam trénerov NNK: https://nenasilne.sk/o-nas/