Školská mediácia

Malacky

 

Medzinárodná vedecká konferencia v Modre 2019: "Prax mediácie v rôznych oblastiach života."

Konferencia v Modre 2019

 

 

Erazmus

 

Modra-2019

Tlačovú správu z konferencie si môžete prečítať na stránke organizátora: Asociácie mediátorov Slovenska
https://www.amssk.sk/tlacova-sprava-prax-mediacie-v-roznych-oblastiach-spolocenskeho-zivota/