Školská mediácia

Malacky

 

Medzinárodná vedecká konferencia v Modre 2019: "Prax mediácie v rôznych oblastiach života."

Konferencia v Modre 2019

 

 

Erazmus

 

Modra-2019