Tréningy Soft Skills

Pojem soft skills – mäkké zručnosti, predstavujú také zručnosti a schopnosti, ktoré rozvíjajú našu osobnosť v rôznych situáciách v bežnom živote, ale hlavne v pracovnom.

Prečo je vhodné absolvovať Tréning soft skills?

Pretože Vám to pomôže pri hľadaní alebo zmene práce, pri presadzovaní Vašich požiadaviek alebo jednoducho preto, že chcete na sebe pracovať. To akým spôsobom sa prezentujete, ako viete byť asertívny, či dokážete spolupracovať a efektívnym spôsobom riešiť konflikty, to všetko môžete získať tréningom soft skills.

Naša ponuka tréningov soft skills:

(Tréningy si dohodneme podľa predstáv klienta.)

  • Príprava na pohovor do zamestnania
  • Prezentačné zručnosti
  • Neverbálna komunikácia
  • Koučovacie a mediačné zručnosti
  • Vedenie porád
  • Riešenie konfliktov, transformácia konfliktov
  • Ako byť asertívny?
  • Time management
  • Manažment pre dobrovoľníkov/animátorov