Referencie

Kurz rešpektujúcej komunikácie podľa modelu M. Rosenberga a jeho konceptu NVC bol pre mňa obrovským obohatením. Odnášam si z neho množstvo podnetov, ktoré sa budem snažiť uplatniť nie len v komunikácii s klientmi, ale s každým človekom. Metódy, ktoré boli na kurze prezentované boli praktickými ukážkami toho, ako viesť nenásilnú komunikáciu. S odstupom niekoľkých dní, kedy vo mne doznieva to čo som sa naučil si uvedomujem veľkú potrebu a naliehavosť takýchto kurzov a cvičení v dnešnej zložitej dobe. Pred tým, ako automaticky a možno v afekte začnem reagovať na vzniknutý podnet, chcem zostať v pozícii „kamery". Situáciu sledovať, bez vnášania osobných súdov a hodnotení. A najmä, slovami lektorky kurzu: „Nenásilný neznamená byť milý, ale autentický."

Účastník kurzu Ján,

Kurz rešpektujúcej komunikácie podľa modelu M. Rosenberga a jeho konceptu NVC je výborný kurz vedený na profesionálnej úrovni. Ukazuje nám, ako môžeme naplniť našu komunikáciu s inými ľudmi rešpektom, a to len pomocou malých jazykových zmien. Tento kurz pooukazuje nielen na rečové zlozvyky, ktoré sme sa naučili už v detstve, ale poskytuje nám aj spôsob, ako správne formulovať požiadavky a tým vytvorí príjemné prostredie na pozitívnu komunikáciu. V krátkosti boli zhrnuté najdôležitejšie pravidlá a odporúčame pokračovanie kurzu v rámci osobného rozvoja.

Caritas Rundum Zuhause betreut,

V októbri 2021 organizovala Slovenská katolícka charita v rámci rozširujúceho vzdelávania pre opatrovateľky kurz Rešpektujúcej komunikácie. Ďakujeme pani lektorke Evke Račkovej za jej odbornosť, rady, záujem a trpezlivosť. Pani lektorka sa dokázala vcítiť do sveta opatrovateliek aj s jeho špecifikami a priniesť mnoho nových prístupov, vďaka ktorým sa môže zvýšiť kvalita života nie len samotným opatrovateľkám, ale aj ich klientom a rodinným príslušníkom. Tento kurz má jednoznačne veľký prínos pre všetkých, ktorí zažívajú vo svojej každodennosti situácie plné stresu a konfliktov.

Veronika, Slovenská katolícka charita, špecialista pre vzdelávanie,

Ahoj Evka,
ja som Ti veľmi vďačná za kurz nenásilnej komunikácie. Prvú časť som absolvovala online....s odstupom času vnímam , že mi to nestačilo online.
Druhá časť už bola na Lukovom dvore, takže som vnímala tu Božiu prítomnosť, silu Ducha svätého. Zúčastnila som sa prvýkrát vo svojom živote na kurze - kouč.
Ozaj som si toho v živote veľa preskákala a pred 17 rokmi som začala riešiť svoje problémy......, som vďačná, že pred 4 rokmi som sa dostala na Lukov dvor. ......je to Božie dielo, ktoré páter Jozef začal ........,ďakujem,že za pomoci takých úžasných odborníkov.
Verím a hlavne prajem si aby toto dielo pokračovalo, pretože sa zachraňujú ľudské životy a aj naše duše.
Čo ma oslovilo na kurze ? Počúvať príbeh toho druhého, nezasahovať , nehovoriť svoj názor.....
Ako si ho pekne viedla k tomu ,aby sa sa rozhodol sám...., žiadna manipulácia. Poukazala si na dôstojnosť človeka a hranice, nepreberať zodpovednosť za druhého, ale za seba...
Dnes viem a poviem to otvorene , že bez odbornej pomoci by som to nezvládla.......,pretože Boh koná cez odborníkov..
Evka si pre mňa jedným veľkým darom. Tvoje správanie na Lukovom dvore bolo pre mňa vzorom. Si úžasný človek,ktorý pracuje na vysokej odbornej úrovni,....si silná osobnosť, napriek tomu je v Tebe pokora, láska a úcta voči druhým.

Anka,