Referencie

Chcem sa poďakovať za workshop - Nenásilná komunikácia v každodennom živote, ktorý som absolvovala v online priestore.
Pre mňa to bol veľmi príjemne a užitočne strávený čas s účastníkmi celého kurzu predovšetkým pod Vaším vedením.
Okrem odbornosti nám boli podávané informácie veľmi spontánne a prirodzene. Oslovil ma ľudský prístup, otvorenosť a pravdivosť komunikácie. Ako lektorku by som Vás odporučila.
Budem mať záujem pokračovať v ďalšom workshope NVC II.

sr. Šimona,

Srdečná vďaka za kurz Nenásilnej komunikácie - NVC I., veľmi užitočný pre každodenný život. Ako som už počas kurzu uviedol, rád sa zúčastním, pokiaľ to bude možné i kurzu II.
Čo sa týka spätnej väzby:
- lektor super
- očakávania splnené na 100%
- použité prostriedky použité v kurze (sftw, prezentácia, video) super
- využiteľnosť v praxi super

Anton,

Ďakujem za obohacujúci a podnetný workshop Nenásilná komunikácia I. Určite by som si ho zopakovala ešte raz. Ocenila som Váš mimoriadne osobný prístup, priame pomenovanie/označenie situácií, búranie stereotypie.
Ak by som mala vyrieknuť hodnotiaci výrok, znel by takto:
Ste mimoriadne osobná, priama, pravdivá a ľudská. Ďakujem za Váš čas. 🙂

Sylvia,

Referencia: P. Račková je odborníčka v ponúkaných témach. Prístup, akým ponúka tieto témy je aj zábavný, odborný, praktický a náučný. Určite odporúčam zúčastniť sa aspoň jedného webinára najmä ľuďom pracujúcich v školstve, v sociálnych službách ale odporúčam aj pre psychológov, kňazov, mediátorov.
Spätná väzba: Vidím neskutočne veľa práce za týmto perfektným výsledkom. A naozaj máte u mňa veľkú autoritu - lebo ste odborník v komunikácii. 🙂 A určite sa zúčastním aj ďalších webinárov.

Petra,