Referencie

Na kurze Nenásilná komunikácia I, II som sa pred pár rokmi zúčastnila na Lukovom dvore v Nitre, avšak s inou školiteľkou. Človek si neustále potrebuje obnovovať a občerstvovať zručnosti, ktoré nazbieral, preto sme sa s mužom prihlásili na zopakovanie kurzu  O nenásilnej komunikácii I opäť, teraz v júli 2020.

Kurz pod vedením Mgr. Evky Račkovej, PhD. bol niečím výnimočný než ten predchádzajúci. Jej nesmierne ľudský, milý a odborný prístup nás vtiahol do deja celej koncepcie kurzu. Zaujal ma spôsob, téma i priebeh kurzu. Páčilo sa mi tiež ako sa nedala vyviesť z miery zo žiadnej našej otázky všetkých zúčastnených, či komentára a vedela promptne na všetko rozumne, odborne a ľudsky odpovedať, či adekvátne zareagovať.  Každý sme niečím iný, výnimočný, preto nie je ľahké splniť všetkým naše očakávania, či potreby s ktorými človek ide na kurz. Nie sú to veci iba naučené, či opakovaním prejdené, Evka na to má, takýmto spôsobom pomáhať druhým, má veľkú empatiu, osobné, odborné psychologické zručnosti, no hlavne ľudské zručnosti akým vedie kurz pomôcť druhému človeku spôsobom, že si nakoniec sám ,,nenásilne“ nájde spôsob pomoci, má dar vnútorne dotknúť sa človeka, či minimálne sa k nemu priblížiť. Tieto kurzy pomáhajú všetkým tým, ktorí chcú, aby sme k sebe i druhým boli lepší a aby sme na sebe stále pracovali - ,,nezaspali na vavrínoch“.

Vážim si na Evke neustále zdokonaľovanie na sebe, hľadanie ďalších podnetov, názorov, čí tém aj od ľudí z kurzu. Je to dôležité pri každom raste, či ceste každého z nás.

Vážim si jej pokoru, ktorá v dnešnom svete tak chýba. Celý život sa učíme a pri takých ľuďoch ako je napríklad Evka si o to viac uvedomujem ako naša cesta k poznaniu byť lepší sa nekončí  iba jedným, dvoma... absolvovaním kurzu, ale neustálou prácou hlavne na sebe, na našom sebapoznaní, na snahe mať lepšie vzťahy s druhými. A k tomu nám pomáha aj napríklad kurz O nenásilnej komunikácii. Preto sa teším už na ďalšie stretnutia, na zaujímavé a podnetné kurzy, napríklad pre manželov, partnerov, či nenásilnej komunikácii č. II.

Evka, zo srdca ďakujeme.:-)

Mgr. Koreňová, pracovníčka v oblasti sociálnych vecí a rodiny,

Kurz nenásilnej komunikácie pod vedením Mgr. Evy Račkovej, PhD, vnímame ako mimoriadne konštruktívny stimul pre bežnú prax našich učiteľov a pedagogických asistentov. Evka počas dvojdňového workshopu preukázala nielen svoju vysokú odbornosť, ale aj hlboko ľudský prístup a pochopenie potrieb učiteľov pre každodennú prácu s deťmi. Zmysluplná štruktúra kurzu, uvedomelá vyváženosť teórie a praktických cvičení bol podnetným momentom pre uvedomenie si toho, aký láskavým a mocným nástrojom je ľudská komunikácia. Evka svojím veľkodušným prístupom umožnila každému z nás pocítiť, že všetko čo nám hovorí a čo s nami robí, nám pripomína to, čo je našou prirodzenou entitou. Týmto spôsobom dokázala natrvalo ponechať naše vedomie viac otvorené pre pochopenie postojov, potrieb a prežívania vzťahu k druhým. S Evkou zostávame v kontakte aj naďalej a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Mgr. Masarovič, D., riaditeľ školy,

Po absolvovaní kurzu o nenásilnej komunikácii, ktorý viedla Evka, sa môj život radikálne zmenil. Naučila som sa povedať "nie" vtedy, keď som bola tlačená do niečoho, čo som
nechcela urobiť. Naučila som sa slobodne a bez výčitiek svedomia rozhodovať o sebe, o tom, akú službu urobím. Naučila som sa efektívne komunikovať so svojimi najbližšími. Znamená to, presne pomenovať svoje potreby, pozorovať iných bez hodnotenia a pritom všetkom si zachovať vnútornú radosť a pokoj. Ďakujem Evke, že robí kurzy o nenásilnej komunikácii. Nestráca nádej v dobro ľudí, ukryté vo vnútri každého z nás.

Mari Sarvašová, pracovníčka v zdravotníctve,

Postupné, pozvoľné rozpletanie problematických mentálnych vzorcov od koreňa otvorí aj tie najmenej predpokladané dôvody osobných problémov či už v prístupe k sebe samému alebo k ľudom navôkol. Naša myseľ nás často zavádza, to už každý z nás zažil, preto je dôležité oprieť sa o objektívny a odborný pohľad, ktorý nás nasmeruje k novým a účinným metódam zvládania seba a svojho života.

Magdaléna, pracuje v oblasti kultúry,