Iniciatíva za koordinované zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity na Slovensku

 

Iniciatíva za koordinované zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity na Slovensku

Región Nitra - Súhrnná správa 2018-2021

SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koordinátorka: Eva Račková, PhD., ACC

UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Koordinátor:  Mgr. Peter Švec

Zostavila Eva Račková


V článku nájdete:

 

2018 Čo bolo motiváciou pridať sa do projektu Iniciatívy

2019 Začiatky v Iniciatíve a prudké odštartovanie aktivít v Nitre

2020 Aktivity, ktoré sa podarili na UKF a SPU počas covidu

2021 Ako sa nevzdávame a fungujeme aj v covide

         Za čo som vďačná   

2022 Čo by sme si priali aby priniesol nový rok do Iniciatívy....

 

2018

Čo bolo motiváciou pridať sa do projektu Iniciatívy?

Do Iniciatívy som sa prihlásila ako koordinátorka za Nitru preto, lebo ma oslovil zámer. Nakoľko som už dva roky sama vyučovala predmet koučovacie a mediačné zručnosti v pastoračnej praxi pre UK, v kňazskom seminári, povedala som si, že sa pripojím. Zámerom Iniciatívy je (citujem z materiálov pripravených v dielni ICF a SAKo) ... „Hlavným zámerom "Iniciatívy" je realizovať dlhodobú víziu, aby sa na slovenských vysokých školách a univerzitách vedome a cielene využíval koučovací prístup, t. j.:

 • aby ho využívali pedagógovia pri vyučovaní,
 • aby mali aj študenti príležitosť získať túto zručnosť,
 • aby mali pedagógovia a študenti možnosť byť koučovanými.


Výsledkom celého procesu by malo byť aj posilnenie povedomia o SAKo a ICF ako odborných autoritách v oblasti koučovania.“

Takže som sa pridala koncom roka 2018 a čakala, čo sa bude diať ďalej,, resp. aké aktivity budeme rozvíjať .

 

2019

Január

Začiatky v Iniciatíve a prudké odštartovanie aktivít v Nitre

Hneď v januári prišiel od hlavnej koordinátorky Evky Timkovej mail, ktorý bol veľmi povzbudivý a sľubný pre projekt Iniciatívy. Evka Timková nás mailom informovala o stretnutí  s členmi Prezídia slovenskej rektorskej konferencie (SRK) vo Zvolene, ktorého sa zúčastnila spolu s Klárou Giertlovou. Na stretnutí prediskutovali "List", ktorým SRK oslovili a zároveň ponúkli partnerské spolupodieľanie sa na koordinovanom zavádzaní koučovania a KP na VŠ.

Toľko z kuloárov prípravy Iniciatívy. Neskôr som tieto informácie neraz využila pri aktívnom predstavovaní Iniciatívy pedagógom či iným zamestnancom univerzít.

 

Február

Onboarding - som v projekte, zatiaľ ako pozorovateľ. Prebieha dolaďovanie  fungovania komunity koordinátorov na Slovensku na jednotlivých univerzitách a VŠ. Tvoria sa viaceré tímy, kolegovia z celého Slovenska horlivo pracujú na efektívnej príprave. Vznikli  tímy: Prezentácie, Predmet, Vzdelávanie, Výskum

 

Apríl- jún 2019

Aké boli moje prvé kroky, aktivity?

Ako prvé som zisťovala,  kto v regióne by sa chcel iniciatíve venovať. Našla som kolegu Peťa Šveca. Nasledovalo niekoľko stretnutí, kde sme spolu preberali stratégie ďalších postupov. Peťo Švec sa ujal koordinovania  na UKF a ja na SPU. Vzájomne sme si vypomáhali. Absolvovali sme stretnutia s prorektorom UKF pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci spolu s manažérom Poradenského a servisného centra (som bývalá študentka, takže bolo príjemné sa po rokoch opäť vidieť). Boli to prvé stretnutia z ktorých neskôr vzišla spolupráca.

Na SPU som si naplánovala stretnutia s prorektormi, vypisovala maily a dohadovala ďalšiu spoluprácu. Ešte v apríli súhlasili so stretnutím prorektori SPU.

Na stretnutí som predstavila projekt Iniciatíva a koučovacie organizácie na Slovensku, ich pôsobenie a projekty v ktorých prinášajú koučovací prístup, aj to,  aké je ich miesto v spoločnosti. Považovala som za potrebné dôsledne sa pripraviť, poznať dokumenty, ktoré išli na každú univerzitu, taktiež mať slušný prehľad o tom ako fungujú koučovacie organizácie na Slovensku, akým projektom sa venujú, čo je ich poslaním a v neposlednom rade kde vieme nájsť prieniky pre budúce nastavenie spolupráce. Pripravenosť sa osvedčila, pretože to zapôsobilo na prorektorov a tak sme ihneď uvažovali o najbližších možných aktivitách. Bolo neuveriteľné ako sa veci posúvali. Hovorili sme o nadchádzajúcom Dni kariéry v októbri, o výberových prednáškach pre doktorandov, oslovila som na doporučenie od prorektora viaceré fakulty a katedry. Zo stretnutia som teda odchádzala: s konkrétnymi doporučeniami, menami, kontaktmi, boli mi poslané prihlasovacie linky na nadchádzajúce akcie atď.

 

 

August-október

Prvá veľká akcia

Prelomovou akciou boli Dni kariéry na SPU. Pustila som sa do príprav, ktoré trvali prakticky od apríla a bolo do nich zapojených veľa subjektov. Už koncom leta bolo potrebné osloviť koordinátorov aktivity na SPU, ako presne by mala vyzerať naša úloha a čo od nás očakávajú.

 

15.10.2019 Deň kariéry na SPU -  cca 5000 študentov a pedagógov, ktorí boli pozvaní prísť sa zoznámiť s koučingom pri našom stánku, kde sme im boli spolu z kolegami z RKK k dispozícii..

 

Ako hlavný organizátor som mala plnú hlavu informácii, čo všetko zabezpečiť, kto bude ochotný sa zapojiť aby bola akcia úspešná (rollupy SAKo a ICF, letáky, prichystať stánok, zriadiť wifi pre stánok, vytvoriť formulár pre prihlasovanie študentov na koučovacie rozhovory, vytvoriť prezentáciu, ktorá počas týchto dní bude vysielaná pravidelne na každej fakulte...) Prezentácie sa zhostil Peťo Švec. Do stánku sme si pripravili všetci zapojení vlastné propagačné materiály- jednotnú formu pripravil Peťo Kuračka, ďalej bolo treba vytvoriť poster, ktorý bude visieť na webovej stránke univerzity aj s linkom a QR kódom pre prihlásenie sa na koučing k nám, koučom, počas ochutnávky. Poster som vyhotovila ja s QR kódom mi pomohol Peter Jaszberényi. Postery boli rozmiestnené všade na každej fakulte, rovnako prezentácia bola na každej plazme. Bolo treba už iba doladiť  harmonogram pre ochutnávky, a tiež pre nášho hosťa  WS, ktorý sa konal počas Hackathonu. Téma je uvedená nižšie na obrázku). Naše pozvanie priala  hlavná koordinátorka projektu Eva Timková.

Nasledovalo veľa telefonátov a stretnutí, vtedy ešte prezenčne. S organizáciou pomohla aj Táňa Červená, ktorá sa okrem toho ponúkla aj na koučovacie rozhovory.

 

Náš skvelý tím Dní kariéry október 2019


(zľava Anka Pastierová, Alexandra Arendášová, Eva Račková, Peter Kuračka, Peter Švec a náš hosť Evka Timková)

Z tejto aktivity vzišiel záujem zo strany prorektora otvoriť diskusiu k téme výučby predmetu Koučing. Nasledovalo stretnutie s pani dekankou fakulty ekonomiky a manažmentu o ďalšom postupe.

Peťo Švec. podobne na UKF rozbehol sériu rozhovorov a stretnutí pre fakultu sociálnych vied a pedagogickú fakultu, kde prejavili záujem o workshopy. Peťo Švec. spolu s Petrom Jaszberényim. urobili WS pre študentov školskej psychológie.

 

 

2020

Január

Evka Timková pripravila pre pedagógov SPU vzdelávaco-rozvojový program, s názvom Koučovací prístup v práci pedagóga, ktorý som mala spolulektorovať, kurz sa nakoniec nekonal.

 

Február

Peter Jaszberényi odpovedal na záujem riaditeľky z Job centra z UKF, kde prejavila záujem o sylaby predmetu Základy koučovania. Keďže v Iniciatíve tím Predmet vytvoril takéto sylaby, poslali sme ich na univerzitu a neskôr nadviazali intenzívnejšiu spoluprácu.

 

November – December

Pokračujú prípravy online workshopov pre pedagógov. Stretnutia sú časté a intenzívne niekedy aj cez 2 hodiny.

Jedno z mnohých večerných stretnutí

 

Počas Covidu sme sa presunuli sa do online priestoru. Kouči zapojení do Iniciatívy sme realizovali niekoľko úvodných WS pre pedagógov.

Na obrázku nižžšie je záznam z WS, ktorý sme robili spolu s Petrom Jaszberényim. V Nitre sme sa zapojili do dvoch. WS bol 90 minútový prezentovali sme kto sme, čo je naším cieľom a zámerom, predstavili sme interaktívny koučovací prístup, a tiež základné koučovacie techniky. Podľa spokojnosti v tvárach účastníkov bola akcia vydarená. V dotazníku počas WS sme sa účastníkov pýtali, aká ďalšia téma by ich zaujala.

Koniec roka mi priniesol ponuku od prorektora SPU robiť externého garanta pre Poradenské a podporné centrum pre študentov v oblasti zameranej na kariérne poradenstvo, koučovanie a mentoring. S radosťou som túto ponuku prijala.

2021

Február – Jún

 

Tento čas vnímam ako najintenzívnejší z pohľadu prinášania koučovacej kultúry do škôl. Okrem projektu Iniciatíva, aktívne spolupracujem s viacerými školami na Slovensku na zavádzaní koučovacieho prístupu  nielen na univerzity, ale aj pre učiteľov SŠ, ZŠ a MŠ. Dostala som možnosť vyučovať predmet Koučovanie na PEVŠ – Paneurópskej vysokej škole v Bratislave o ktorom budem informovať v samostatnom článku. Taktiež v spolupráci s ICF a MŠ – Ministerstvom školstva spolupracujem na Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030. V tejto aktivite sme spolu s kolegyňou Mirkou Tomašovičovou. Je to obrovská príležitosť pre koučovaciu komunitu implementovať do pripravovaného materiálu koučovací prístup ako jednu z možných alternatív rozvoja, okrem kariérového poradenstva do škôl pre budúcu prípravu študentov.

 

V Nitre sme teda odštartovali sériu vzdelávaní v spolupráci s Job centrom a Študentským poradenským centrom na UKF. Spolu s Petrom Jaszberényim sme pripravili ponukový list na základe záujmu jednotlivých fakúlt. Celkovo sme ponúkli 4 WS, z toho 3 platené a jeden pro bono.

Marec

 • pre študentov sociálnej práce – 1 hod, 1 roč. Bc. štúdia, viedol Peter Jaszberényi.
 • pre študentov pedagogiky, 2 hod, 1 roč. Mgr. Štúdia, viedla Eva Račková a Peter Jaszberényi

Apríl

 • študenti sociálnej práce – Ústav romologických štúdií 2 hod, 1. roč. Mgr. štúdia, viedla Eva Račková a Peter Jaszberényi.

 • pre študentov kariérového poradenstva 3,5 hod, 1 roč. Mgr. Štúdia, viedla Eva Račková a Peter Jaszberényi.

 

 

Čo sa dialo v Iniciatíve na Slovensku počas covidu?

Aktívni koordinátori v rámci Slovenska sumarizujú čo sa podarilo, čo fungovalo na zrealizovaných workshopoch. Účastníci zo všetkých WS boli spokojní, zbierajú sa a vyhodnocujú dotazníky spätných väzieb a uvažujeme na ďalších - častých stretnutiach čo ďalej. Pripravili sme a ponúkli akademickej verejnosti nadväzujúce workshopy  - online celoslovensky, takže sa spájame koordinátori aj z iných regiónov, (úžasné čo virtuálny priestor umožňuje).

 

September – November

Posledné aktivity v tomto kalendárnom roku sú opäť Univerzitné dni v Nitre – 20.október, čo je spoločná aktivita oboch univerzít, no každá má svoj špecifický program. Spolu s Petrom Š. sme si pripravili WS na tému Ako si nastavovať zmysluplné ciele a ako sa správne rozhodnúť. Na UKF sme akciu stihli prezenčne, čo bolo úžasné.. Privítal nás prorektor, TV Nitrička a pustili sme sa do práce. Potom sme ponúkli študentom ochutnávku koučovacieho rozhovoru, do ktorého sa zapojili aj kolegovia z RKK – Martinka Gajdošová, online boli k dispozícii Táňa Červená a Peter Jaszberényi. Celkovo ochutnávku využilo 8 študentov.

Link na video z Kariérnych dní UKF:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5027-karierne-dni-na-ukf-studentov-zaujali

  

O pár týždňov neskôr sme už boli na Dňoch kariéry na SPU  späť vo virtuálnom priestore. Čo však prinieslo úžasný záujem 54 študentov a zamestnancov.

 

Spätná väzba od pedagóga:

“Dnes som bola na workshope: Ako si nastavovať zmysluplné ciele, veľmi dobre mi to padlo, výborne strávený čas, všetko som si zapisovala, Ďakujem“. Vedúci pracovník D.H.

 

Za čo som vďačná

 • som rada, že projekt Iniciatíva vznikol a pokračuje, ďakujem Evke Timkovej a ICF a SAKu
 • som vďačná za príležitosť, kedy som mohla na SPU a UKF v Nitre vytrvalo prinášať koučovací prístup a filozofiu,
 • som vďačná za ľudí z RKK v Nitre, pretože mi pomohli zorganizovať akcie, podali pomocnú ruku,,
 • spoznala som veľa nových ľudí, koučov, ktorí urobili kopec práce, niektorých som osobne nikdy nestretla. No pri prezentovaní Iniciatívy som používala ich materiály, či iné výstupy, ďakujem,
 • vďaka mnohým hodinám administratívnej podpory zo strany Ajky Schovancovej a Mirky Tomašovičovej, Mati Langovej,
 • som vďačná za všetky vydarené akcie v Nitre, či online, dávalo mi to zmysel,
 • s radosťou a hrdosťou môžem povedať, že misia je splnená: na 2 univerzitách vedia a zažili čo je koučovací prístup, čo je koučing, ako funguje, kto ho zastrešuje, sú tam „ambsádori“, ktorí sú nastavení na budúce projekty a spoluprácu, sú stabilné aktivity, ktorých súčasťou je koučing na oboch univerzitách a je otvorený proces výučby predmetu.

 

2022

Čo by som si priala aby priniesol nový rok do Iniciatívy

 • stmelenie tímu koordinátorov, zamerať pozornosť na dobitie bateriek,
 • prehodnotiť alebo upraviť, či zmeniť pohľad na dosahovanie cieľa, moja skúsenosť ukázala, že do cieľa sa dá ísť aj inou cestou,
 • zvážiť financovanie projektu, vzhľadom na spoločenskú situáciu a iné faktory vplývajúce na zámer Iniciatívy vnímam ako potrebné hľadať spôsoby, či partnerov pre rozšírenie spolupráce,
 • marketing a publicita projektu, možno v spolupráci s MŠ SR.