Po absolvovaní kurzu o nenásilnej komunikácii, ktorý viedla Evka, sa môj život radikálne zmenil. Naučila som sa povedať "nie" vtedy, keď som bola tlačená do niečoho, čo som
nechcela urobiť. Naučila som sa slobodne a bez výčitiek svedomia rozhodovať o sebe, o tom, akú službu urobím. Naučila som sa efektívne komunikovať so svojimi najbližšími. Znamená to, presne pomenovať svoje potreby, pozorovať iných bez hodnotenia a pritom všetkom si zachovať vnútornú radosť a pokoj. Ďakujem Evke, že robí kurzy o nenásilnej komunikácii. Nestráca nádej v dobro ľudí, ukryté vo vnútri každého z nás.

Mari Sarvašová, pracovníčka v zdravotníctve,