Kurz nenásilnej komunikácie pod vedením Mgr. Evy Račkovej, PhD, vnímame ako mimoriadne konštruktívny stimul pre bežnú prax našich učiteľov a pedagogických asistentov. Evka počas dvojdňového workshopu preukázala nielen svoju vysokú odbornosť, ale aj hlboko ľudský prístup a pochopenie potrieb učiteľov pre každodennú prácu s deťmi. Zmysluplná štruktúra kurzu, uvedomelá vyváženosť teórie a praktických cvičení bol podnetným momentom pre uvedomenie si toho, aký láskavým a mocným nástrojom je ľudská komunikácia. Evka svojím veľkodušným prístupom umožnila každému z nás pocítiť, že všetko čo nám hovorí a čo s nami robí, nám pripomína to, čo je našou prirodzenou entitou. Týmto spôsobom dokázala natrvalo ponechať naše vedomie viac otvorené pre pochopenie postojov, potrieb a prežívania vzťahu k druhým. S Evkou zostávame v kontakte aj naďalej a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Mgr. Masarovič, D., riaditeľ školy,