Postupné, pozvoľné rozpletanie problematických mentálnych vzorcov od koreňa otvorí aj tie najmenej predpokladané dôvody osobných problémov či už v prístupe k sebe samému alebo k ľudom navôkol. Naša myseľ nás často zavádza, to už každý z nás zažil, preto je dôležité oprieť sa o objektívny a odborný pohľad, ktorý nás nasmeruje k novým a účinným metódam zvládania seba a svojho života.

Magdaléna, pracuje v oblasti kultúry,