Transformácia konfliktov SŠ

 

Transformácia konfliktov na SZŠ v Nitre

Žiaci tretích ročníkov sa zapojili do intenzívneho, dlhodobého interaktívneho tréningu, ktorý prebiehal počas školského roka a nosnými témami tréningu boli sebapoznanie, asertivita, empatia, nenásilná komunikácia, mediácia, facilitácia, efektívne vedenie rozhovoru s klientom, zvládanie kritiky, konštruktívna spätná väzba. Môžem s radosťou povedať, že spolupráca bola úžasná a prínosná. Výsledky projektu si môžete prečítať v príspevku, ktorý odznel na medzinárodnej vedeckej konferencii mediátorov v Modre v apríli 2019:

Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii zdravotného asistenta a farmaceutického laboranta s využitím nenásilnej komunikácie

 

Transformacia-konfliktov-prezentacia.pdf Transformacia-konfliktov-prezentacia.pdf