Seminár v Prešove

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov

Sebapoznanie - potenciál a limity mediátora

12. december 2016, ukážka zo semináru