Nenásilná komunikácia

Rádio Lumen,
Rozhovor o Nenásilnej komunikácii,
Mgr. Eva Račková, PhD.,
P. ThLic. Josef Hegglin MSC