Portfolio Category: Video

Seminár v Prešove

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov Sebapoznanie - potenciál a limity mediátora 12. december 2016, ukážka zo semináru
viac