Blog

Dohodnúť sa je lepšie ako sa súdiť

Riešenie sporov mimosúdnou cestou Konflikty sú prirodzenou súčasťou života. Kým jedni sa na konflikty pozerajú ako na niečo deštruktívne, iní vidia príležitosť na zmenu. A to je dôvod, prečo má mediácia zmysel. Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa ako zareaguje a to vo všetkých momentoch svojho života. Keby sme si uvedomovali akú moc máme ovplyvniť svoje životy a konania,…
viac

Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2019

Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii zdravotného asistenta a farmaceutického laboranta s využitím nenásilnej komunikácie. Abstrakt        Cieľom príspevku je evaluácia pilotného projektu s názvom Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii na strednej zdravotníckej škole s využitím nenásilnej komunikácie a školskej mediácie. Projekt prebiehal na Strednej zdravotníckej škole v Nitre. Na získanie údajov boli použité elektronické dotazníky. Projektu predchádzal prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať potreby, názory…
viac

Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2015

Súčasný stav v uplatňovaní školskej mediácie na ZŠ v Nitrianskom kraji. Abstrakt Cieľom príspevku bolo zmapovať situáciu v uplatňovaní školskej mediácie na základných školách v Nitrianskom kraji. Na získanie údajov pre spracovanie analýz sa použil elektronický dotazník, ktorý bol adresovaný vedeniu základných škôl v Nitrianskom kraji. Dotazníkové otázky boli zamerané primárne na získanie informácii o rozsahu a charaktere preventívnych programov a miere záujmu…
viac