Zúčastnila som sa workshopov pre mediátorov na témy: "Neutrálny jazyk v mediácii" a "Emócie v mediácii". Workshopy boli úžasné. Eva Račková disponuje ako lektor výborným time manažmentom, zrozumiteľnou komunikáciou s akcentom na odbornosť. Jej schopnosť aktívne počúvať a trpezlivo odpovedať na otázky sa niesla celým workshopom. Vrelo ňou organizované a lektorované kurzy odporúčam.

PhDr. Katarína K., mediátorka, supervízorka, sociálna pracovníčka,