Ďakujem za workshopy: "Neutrálny jazyk v mediácii" a "Emócie v mediácii", naozaj boli veľmi podnetné.
Čo sa týka referencie, osobne si myslím, že úplne excelujete v kategórii "Cena/výkon". Bol som na školeniach (či už mediačných, alebo iných), ktoré mali výrazne horšiu kvalitu, a lektori sa nebáli pýtať si za ne rádovo vyššie sumy. Považujem to za dôkaz veľmi ľudského prístupu z Vašej strany a pôsobí to na mňa osviežujúco, na trhu je totiž v týchto časoch úplne "pre-workshopované" a všetci ponúkajú tisíce školení na stovky tém, aby prežili, napriek tomu, že sú to často ľudia, ktorí by sa sami mali ešte veľa čo učiť. Som preto rád, že Vašu nespochybniteľnú expertízu ponúkate za dostupné ceny. 🙂

JUDr. Juraj K.,