Verím v komunikáciu medzi ľuďmi aj keď nie vždy mi to padne za ľahko. Eva mi ukázala, že existuje cesta ako povedať, čo chcem a čo cítim a to formou, ktorá neubližuje mne ani druhému. Technika sa zdá byť jednoduchá: povedať čo pozorujem, čo cítim, čo potrebujem a čo si prosím. Jej prevedenie v praxi také jednoduché nie je. Vysvetleniami, cvičeniami a hravou formou ma Eva inšpirovala k cieľu: byť spokojnejším v medziľudských vzťahoch prostredníctvom komunikácie. Páči sa mi ako rieši situácie a rozhodol som sa učiť sa od nej. Odporúčam navštíviť jej kurzy nielen partnerom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o personálny rast z profesijného hľadiska.

Ivan Ďuriš, vývojový inžinier,