Koučing s Evkou =  uvoľnený a kreatívne vedený rozhovor o mne. Pomáha mi objavovať skryté alebo potlačované stránky môjho JA, moje túžby, talenty, pozadie niektorých problémov či neistôt. Je to cesta ako byť slobodnejšou, silnejšou, ako si veriť.

Magda, učiteľka,