Kurz rešpektujúcej komunikácie podľa modelu M. Rosenberga a jeho konceptu NVC je výborný kurz vedený na profesionálnej úrovni. Ukazuje nám, ako môžeme naplniť našu komunikáciu s inými ľudmi rešpektom, a to len pomocou malých jazykových zmien. Tento kurz pooukazuje nielen na rečové zlozvyky, ktoré sme sa naučili už v detstve, ale poskytuje nám aj spôsob, ako správne formulovať požiadavky a tým vytvorí príjemné prostredie na pozitívnu komunikáciu. V krátkosti boli zhrnuté najdôležitejšie pravidlá a odporúčame pokračovanie kurzu v rámci osobného rozvoja.

Caritas Rundum Zuhause betreut,