V októbri 2021 organizovala Slovenská katolícka charita v rámci rozširujúceho vzdelávania pre opatrovateľky kurz Rešpektujúcej komunikácie. Ďakujeme pani lektorke Evke Račkovej za jej odbornosť, rady, záujem a trpezlivosť. Pani lektorka sa dokázala vcítiť do sveta opatrovateliek aj s jeho špecifikami a priniesť mnoho nových prístupov, vďaka ktorým sa môže zvýšiť kvalita života nie len samotným opatrovateľkám, ale aj ich klientom a rodinným príslušníkom. Tento kurz má jednoznačne veľký prínos pre všetkých, ktorí zažívajú vo svojej každodennosti situácie plné stresu a konfliktov.

Veronika, Slovenská katolícka charita, špecialista pre vzdelávanie,