Kurz rešpektujúcej komunikácie podľa modelu M. Rosenberga a jeho konceptu NVC bol pre mňa obrovským obohatením. Odnášam si z neho množstvo podnetov, ktoré sa budem snažiť uplatniť nie len v komunikácii s klientmi, ale s každým človekom. Metódy, ktoré boli na kurze prezentované boli praktickými ukážkami toho, ako viesť nenásilnú komunikáciu. S odstupom niekoľkých dní, kedy vo mne doznieva to čo som sa naučil si uvedomujem veľkú potrebu a naliehavosť takýchto kurzov a cvičení v dnešnej zložitej dobe. Pred tým, ako automaticky a možno v afekte začnem reagovať na vzniknutý podnet, chcem zostať v pozícii „kamery". Situáciu sledovať, bez vnášania osobných súdov a hodnotení. A najmä, slovami lektorky kurzu: „Nenásilný neznamená byť milý, ale autentický."

Účastník kurzu Ján,