Evička, veľmi pekne vám ďakujem za čas strávený s vami na online workshope NVC - Nenásilná komunikácia v každodennom živote
pre mňa bol tento workshop:
- otvorením dverí k inej perspektíve života,
- uvedomenie si potreby pozitívneho vzťahu k sebe, a potreby žiť život bez potláčania emócií
- cvičením ako definovať svoje potreby a vedieť o ne požiadať
- výzvou práce na sebe a k vedomému plnšiemu životu bez závislosti (svojich pocitov) na iných ľuďoch
Som presvedčený, že workshop bol, resp. je, pre mňa súčasťou cesty, ktorú mi pripravil Boh za účelom môjho vnútorného uzdravovania, súcitu so sebou aj inými, ba dokonca aj môjho využitia v službe - napr. pri duchovnej podpore chorých...ešte raz vďaka - vyprosujem pre vás veľa požehnania pre všetky oblasti vášho života.

Ján,