Milá naša lektorka,
chcem Vám poďakovať za kurz Nenásilnej komunikácie. Bol obohacujúci, stále z neho čerpám. Pomohol mi lepšie porozumieť svojim pocitom i pohnútkam toho druhého. Naučil ma byť viac asertívnou, počúvať nielen slová, ale aj potreby za nimi skryté. Potrebovala by som ešte precvičiť, ako je možné zmeniť agresívnu komunikáciu empatickou reakciou. Iste na to bude priestor v júlovom kurze na Lukovom Dvore, na ktorý som sa už prihlásila. Teším sa na Vás a vyprosujem Vám dary Ducha Svätého v tak náročnej práci.

sr. Petra,