Srdečná vďaka za kurz Nenásilnej komunikácie - NVC I., veľmi užitočný pre každodenný život. Ako som už počas kurzu uviedol, rád sa zúčastním, pokiaľ to bude možné i kurzu II.
Čo sa týka spätnej väzby:
- lektor super
- očakávania splnené na 100%
- použité prostriedky použité v kurze (sftw, prezentácia, video) super
- využiteľnosť v praxi super

Anton,