Ďakujem za obohacujúci a podnetný workshop Nenásilná komunikácia I. Určite by som si ho zopakovala ešte raz. Ocenila som Váš mimoriadne osobný prístup, priame pomenovanie/označenie situácií, búranie stereotypie.
Ak by som mala vyrieknuť hodnotiaci výrok, znel by takto:
Ste mimoriadne osobná, priama, pravdivá a ľudská. Ďakujem za Váš čas. 🙂

Sylvia,