Cenník

Life koučing
  Úvodné stretnutie45 min. / 30,- €
  ďalšie stretnutia90 min. / 50,- €
  5 stretnutí 90 min. / 200,- €

 

Bussines koučing
  Úvodné stretnutie 45 min. / 30,- €
  ďalšie stretnutia90 min. / 100,- €