Referencie

Vo svojej praxi som si prešla rôznymi výcvikmi, kurzami, školeniami, workshopmi a každé mi niečo dalo. Po ochutnávke 🙂 nenásilnej komunikácie v školskom prostredí som však nadobudla pocit, že poznanie tohto druhu prístupu a spôsobu komunikácie je možné sa dostať na iný level vo vnímaní diania situácie alebo konfliktu. Našla som niečo, čo pomenovalo môj postoj v praxi, len som netušila, že sa to volá „nenásilná komunikácia“ a má svoj postup a špecifickosť jazyka. Je to niečo, čo zapadá do môjho puzzle.

Nenásilná komunikácia v školstve, predstavuje pre mňa zdravé jadro (to, čo mi v ňom dlhodobo chýba) a zároveň je to niečo, čo by mohlo meniť atmosféru v ňom. Jedno sú vedomosti, výkon, výsledky a druhé dobré, ľudské a rešpektujúce vzťahy (to, čo nás teší, uspokojuje...) Pozvanie nenásilnej komunikácie do školského či spoločenského života môže byť účinným a transformačným nástrojom, zvlášť pre pedagógov od MŠ až po VŠ a všetky pomáhajúce profesie. Vďaka za možnosť degustácie 🙂

Mária B.,

Evička, veľmi pekne vám ďakujem za čas strávený s vami na online workshope NVC - Nenásilná komunikácia v každodennom živote
pre mňa bol tento workshop:
- otvorením dverí k inej perspektíve života,
- uvedomenie si potreby pozitívneho vzťahu k sebe, a potreby žiť život bez potláčania emócií
- cvičením ako definovať svoje potreby a vedieť o ne požiadať
- výzvou práce na sebe a k vedomému plnšiemu životu bez závislosti (svojich pocitov) na iných ľuďoch
Som presvedčený, že workshop bol, resp. je, pre mňa súčasťou cesty, ktorú mi pripravil Boh za účelom môjho vnútorného uzdravovania, súcitu so sebou aj inými, ba dokonca aj môjho využitia v službe - napr. pri duchovnej podpore chorých...ešte raz vďaka - vyprosujem pre vás veľa požehnania pre všetky oblasti vášho života.

Ján,

Milá naša lektorka,
chcem Vám poďakovať za kurz Nenásilnej komunikácie. Bol obohacujúci, stále z neho čerpám. Pomohol mi lepšie porozumieť svojim pocitom i pohnútkam toho druhého. Naučil ma byť viac asertívnou, počúvať nielen slová, ale aj potreby za nimi skryté. Potrebovala by som ešte precvičiť, ako je možné zmeniť agresívnu komunikáciu empatickou reakciou. Iste na to bude priestor v júlovom kurze na Lukovom Dvore, na ktorý som sa už prihlásila. Teším sa na Vás a vyprosujem Vám dary Ducha Svätého v tak náročnej práci.

sr. Petra,

Chcem sa poďakovať za workshop - Nenásilná komunikácia v každodennom živote, ktorý som absolvovala v online priestore.
Pre mňa to bol veľmi príjemne a užitočne strávený čas s účastníkmi celého kurzu predovšetkým pod Vaším vedením.
Okrem odbornosti nám boli podávané informácie veľmi spontánne a prirodzene. Oslovil ma ľudský prístup, otvorenosť a pravdivosť komunikácie. Ako lektorku by som Vás odporučila.
Budem mať záujem pokračovať v ďalšom workshope NVC II.

sr. Šimona,