Referencie

Srdečná vďaka za kurz Nenásilnej komunikácie - NVC I., veľmi užitočný pre každodenný život. Ako som už počas kurzu uviedol, rád sa zúčastním, pokiaľ to bude možné i kurzu II.
Čo sa týka spätnej väzby:
- lektor super
- očakávania splnené na 100%
- použité prostriedky použité v kurze (sftw, prezentácia, video) super
- využiteľnosť v praxi super

Anton,

Ďakujem za obohacujúci a podnetný workshop Nenásilná komunikácia I. Určite by som si ho zopakovala ešte raz. Ocenila som Váš mimoriadne osobný prístup, priame pomenovanie/označenie situácií, búranie stereotypie.
Ak by som mala vyrieknuť hodnotiaci výrok, znel by takto:
Ste mimoriadne osobná, priama, pravdivá a ľudská. Ďakujem za Váš čas. 🙂

Sylvia,

Referencia: P. Račková je odborníčka v ponúkaných témach. Prístup, akým ponúka tieto témy je aj zábavný, odborný, praktický a náučný. Určite odporúčam zúčastniť sa aspoň jedného webinára najmä ľuďom pracujúcich v školstve, v sociálnych službách ale odporúčam aj pre psychológov, kňazov, mediátorov.
Spätná väzba: Vidím neskutočne veľa práce za týmto perfektným výsledkom. A naozaj máte u mňa veľkú autoritu - lebo ste odborník v komunikácii. 🙂 A určite sa zúčastním aj ďalších webinárov.

Petra,

Za mňa Vaše školenie bolo veľmi obohacujúce, také, ktoré posunie človeka k "žitiu" - k hľadaniu, odhaľovaniu...a snaženiu sa nachádzať cestu k iným.
Vďaka veľká. Nech Vás Najvyšší vedie. A zas sa budem tešiť na Vaše prednášky, workshopy - niekedy "dopočutia".
S úctou

Mária, učiteľka,