Dobrý deň, ahoj,
účasť na online workshope bola pre mňa veľmi podnetná. Dala mi podnet na premýšľanie o vyjadreniach iných ľudí. Uvedomila som si, že tiež robím chyby pri komunikácii a mala by som sa viac zamýšľať nad dôvodom a spôsobom ich vyjadrovania. Vedieť sa viac vcítiť do pocitov iných ľudí.

Martina P., učiteľka,