Pozorovať Evu počas víkendového kurzu o nenásilnej komunikácii bol pre mňa veľmi silný a inšpiratívny zážitok. Silná je pre mňa jej plná a vedomá pozornosť, ktorú venovala celej skupine. Inšpiratívne sú pre mňa jej spôsoby a prístupy ako to zvláda. Vidno, že Eva má svoje zručnosti odskúšané poctivou praxou.

Gabriel, manažér v energetike,