Cenník

Poplatky súvisiace s výkonom mediačných služieb.
Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním.
Úvodná konzultácia                                                        20,- €
Predmediačné úkony
(prevzatie prípadu, vypracovanie Dohody o začatí mediácie,
režijné náklady - cestovné poštovné, telekomunikačné)
30,- €
Poplatok za vedenie mediácie
(každá začatá hodina)40,- €
Poplatok za uzatvorenie Dohody o mediácii

v nemajetkových sporoch100,- €

v majetkových sporoch1% z hodnoty veci, min. 200, -€

Mgr. Eva Račková, Ph.D.
zapísaná v registri mediátorov MS SR pod ev. č. 1063

Poplatky za výkon mediácie si osoby zúčastnené na mediácii hradia spoločne, každá rovným dielom, ak sa nedohodli inak.

Poplatky spojené s predmediačnými úkonmi si osoby zúčastnené na mediácii hradia samostatne.