Rozvoj sociálnych kompetencií pre interdisciplinárny tím