202009_Rozvoj emočnej inteligencie v pastoračnej praxi