POSILNENIE ODOLNOSTI ROZVOJOM EMOČNEJ INTELIGENCIE TÍMU