Za mňa Vaše školenie bolo veľmi obohacujúce, také, ktoré posunie človeka k "žitiu" - k hľadaniu, odhaľovaniu...a snaženiu sa nachádzať cestu k iným.
Vďaka veľká. Nech Vás Najvyšší vedie. A zas sa budem tešiť na Vaše prednášky, workshopy - niekedy "dopočutia".
S úctou

Mária, učiteľka,