Srdečne pozdravujem a pripájam svoju referenciu na workshop s názvom: Rozvoj emočnej inteligencie pre učiteľov. Pomohol mi rozšíriť a prehĺbiť doterajšie vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti. Tiež zintenzívnil potrebu ďalej sa permanentne vzdelávať a osobnostne rásť vo svojom učiteľskom povolaní. Som vďačná za možnosť absolvovania kurzu online v čase lockdownu a dobrého využitia času na sebareflexiu. Dobrá téma ako porozumieť emóciám a ich vyjadreniu. Veľmi pekne ďakujem.

Anastázia,