Ako primárka Súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Nitre som sa s niekoľkými spolupracovníkmi zúčastnila mediačných tréningov pod vedením pani Mgr. Evy Račkovej, PhD. Už po prvých stretnutiach došlo k zlepšeniu komunikácie na pracovisku, čo viedlo k výraznému zníženiu napätia a stresu so súčasným posilnením medziľudských vzťahov a vzájomného porozumenia. V krátkom čase sa vytvorila pozitívna tvorivá pracovná atmosféra naplnená rešpektom voči potrebám a individuálnym schopnostiam a danostiam jednotlivých členov kolektívu, čo zákonite vyústilo do zvýšenia efektivity a produktivity práce na pracovisku. Zlepšením vzájomnej komunikácie sa podarilo nájsť nové spôsoby riešenia úloh, čo viedlo k celkovému progresu činnosti na pracovisku. Mediačné koučingové tréningy pod vedením pani Mgr. Evy Račkovej, PhD. doporučujem každému, komu naozaj záleží na zlepšení pracovnej atmosféry ako i produktivity jednotlivých jej členov.

MUDr. Eva N., PhD.,