Zúčastnila som sa workshopov pre mediátorov na tému: "Neutrálny jazyk v mediácii" a "Emócie v mediácii". Myslím, že viacerí prežívame všetky obmedzenia a bezprostredné hrozby ochorením COVID-19 negatívne. A keďže téma tohto workshopu učí analyzovať negatívne emócie, učí ich pomenovať, práve v tejto emočne vypätej situácii považujem takýto druh vzdelania za veľmi potrebný. Možno, že teraz mediátori a ostatné pomáhajúce profesie málo riešia konflikty medzi klientmi, ale o to viac musíme riešiť vlastné súkromné konflikty a neistoty. Vnímam to tak, že takéto odborné nasmerovanie na prácu s emóciami, ktoré sme na workshope dostali, a ich ďalšie uplatňovanie je výborným výcvikom do „života“.

Zuzana R., advokát,