Referencie

Po absolvovaní kurzu o nenásilnej komunikácii, ktorý viedla Evka, sa môj život radikálne zmenil. Naučila som sa povedať "nie" vtedy, keď som bola tlačená do niečoho, čo som
nechcela urobiť. Naučila som sa slobodne a bez výčitiek svedomia rozhodovať o sebe, o tom, akú službu urobím. Naučila som sa efektívne komunikovať so svojimi najbližšími. Znamená to, presne pomenovať svoje potreby, pozorovať iných bez hodnotenia a pritom všetkom si zachovať vnútornú radosť a pokoj. Ďakujem Evke, že robí kurzy o nenásilnej komunikácii. Nestráca nádej v dobro ľudí, ukryté vo vnútri každého z nás.

Mari Sarvašová, pracovníčka v zdravotníctve,

Postupné, pozvoľné rozpletanie problematických mentálnych vzorcov od koreňa otvorí aj tie najmenej predpokladané dôvody osobných problémov či už v prístupe k sebe samému alebo k ľudom navôkol. Naša myseľ nás často zavádza, to už každý z nás zažil, preto je dôležité oprieť sa o objektívny a odborný pohľad, ktorý nás nasmeruje k novým a účinným metódam zvládania seba a svojho života.

Magdaléna, pracuje v oblasti kultúry,

Verím v komunikáciu medzi ľuďmi aj keď nie vždy mi to padne za ľahko. Eva mi ukázala, že existuje cesta ako povedať, čo chcem a čo cítim a to formou, ktorá neubližuje mne ani druhému. Technika sa zdá byť jednoduchá: povedať čo pozorujem, čo cítim, čo potrebujem a čo si prosím. Jej prevedenie v praxi také jednoduché nie je. Vysvetleniami, cvičeniami a hravou formou ma Eva inšpirovala k cieľu: byť spokojnejším v medziľudských vzťahoch prostredníctvom komunikácie. Páči sa mi ako rieši situácie a rozhodol som sa učiť sa od nej. Odporúčam navštíviť jej kurzy nielen partnerom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o personálny rast z profesijného hľadiska.

Ivan Ďuriš, vývojový inžinier,

Koučing s Evkou =  uvoľnený a kreatívne vedený rozhovor o mne. Pomáha mi objavovať skryté alebo potlačované stránky môjho JA, moje túžby, talenty, pozadie niektorých problémov či neistôt. Je to cesta ako byť slobodnejšou, silnejšou, ako si veriť.

Magda, učiteľka,