Referencie

Ďakujem za workshopy: "Neutrálny jazyk v mediácii" a "Emócie v mediácii", naozaj boli veľmi podnetné.
Čo sa týka referencie, osobne si myslím, že úplne excelujete v kategórii "Cena/výkon". Bol som na školeniach (či už mediačných, alebo iných), ktoré mali výrazne horšiu kvalitu, a lektori sa nebáli pýtať si za ne rádovo vyššie sumy. Považujem to za dôkaz veľmi ľudského prístupu z Vašej strany a pôsobí to na mňa osviežujúco, na trhu je totiž v týchto časoch úplne "pre-workshopované" a všetci ponúkajú tisíce školení na stovky tém, aby prežili, napriek tomu, že sú to často ľudia, ktorí by sa sami mali ešte veľa čo učiť. Som preto rád, že Vašu nespochybniteľnú expertízu ponúkate za dostupné ceny. 🙂

JUDr. Juraj K.,

Zúčastnila som sa workshopov pre mediátorov na témy: "Neutrálny jazyk v mediácii" a "Emócie v mediácii". Workshopy boli úžasné. Eva Račková disponuje ako lektor výborným time manažmentom, zrozumiteľnou komunikáciou s akcentom na odbornosť. Jej schopnosť aktívne počúvať a trpezlivo odpovedať na otázky sa niesla celým workshopom. Vrelo ňou organizované a lektorované kurzy odporúčam.

PhDr. Katarína K., mediátorka, supervízorka, sociálna pracovníčka,

Na kurze Nenásilná komunikácia I, II som sa pred pár rokmi zúčastnila na Lukovom dvore v Nitre, avšak s inou školiteľkou. Človek si neustále potrebuje obnovovať a občerstvovať zručnosti, ktoré nazbieral, preto sme sa s mužom prihlásili na zopakovanie kurzu  O nenásilnej komunikácii I opäť, teraz v júli 2020.

Kurz pod vedením Mgr. Evky Račkovej, PhD. bol niečím výnimočný než ten predchádzajúci. Jej nesmierne ľudský, milý a odborný prístup nás vtiahol do deja celej koncepcie kurzu. Zaujal ma spôsob, téma i priebeh kurzu. Páčilo sa mi tiež ako sa nedala vyviesť z miery zo žiadnej našej otázky všetkých zúčastnených, či komentára a vedela promptne na všetko rozumne, odborne a ľudsky odpovedať, či adekvátne zareagovať.  Každý sme niečím iný, výnimočný, preto nie je ľahké splniť všetkým naše očakávania, či potreby s ktorými človek ide na kurz. Nie sú to veci iba naučené, či opakovaním prejdené, Evka na to má, takýmto spôsobom pomáhať druhým, má veľkú empatiu, osobné, odborné psychologické zručnosti, no hlavne ľudské zručnosti akým vedie kurz pomôcť druhému človeku spôsobom, že si nakoniec sám ,,nenásilne“ nájde spôsob pomoci, má dar vnútorne dotknúť sa človeka, či minimálne sa k nemu priblížiť. Tieto kurzy pomáhajú všetkým tým, ktorí chcú, aby sme k sebe i druhým boli lepší a aby sme na sebe stále pracovali - ,,nezaspali na vavrínoch“.

Vážim si na Evke neustále zdokonaľovanie na sebe, hľadanie ďalších podnetov, názorov, čí tém aj od ľudí z kurzu. Je to dôležité pri každom raste, či ceste každého z nás.

Vážim si jej pokoru, ktorá v dnešnom svete tak chýba. Celý život sa učíme a pri takých ľuďoch ako je napríklad Evka si o to viac uvedomujem ako naša cesta k poznaniu byť lepší sa nekončí  iba jedným, dvoma... absolvovaním kurzu, ale neustálou prácou hlavne na sebe, na našom sebapoznaní, na snahe mať lepšie vzťahy s druhými. A k tomu nám pomáha aj napríklad kurz O nenásilnej komunikácii. Preto sa teším už na ďalšie stretnutia, na zaujímavé a podnetné kurzy, napríklad pre manželov, partnerov, či nenásilnej komunikácii č. II.

Evka, zo srdca ďakujeme.:-)

Mgr. Koreňová, pracovníčka v oblasti sociálnych vecí a rodiny,

Kurz nenásilnej komunikácie pod vedením Mgr. Evy Račkovej, PhD, vnímame ako mimoriadne konštruktívny stimul pre bežnú prax našich učiteľov a pedagogických asistentov. Evka počas dvojdňového workshopu preukázala nielen svoju vysokú odbornosť, ale aj hlboko ľudský prístup a pochopenie potrieb učiteľov pre každodennú prácu s deťmi. Zmysluplná štruktúra kurzu, uvedomelá vyváženosť teórie a praktických cvičení bol podnetným momentom pre uvedomenie si toho, aký láskavým a mocným nástrojom je ľudská komunikácia. Evka svojím veľkodušným prístupom umožnila každému z nás pocítiť, že všetko čo nám hovorí a čo s nami robí, nám pripomína to, čo je našou prirodzenou entitou. Týmto spôsobom dokázala natrvalo ponechať naše vedomie viac otvorené pre pochopenie postojov, potrieb a prežívania vzťahu k druhým. S Evkou zostávame v kontakte aj naďalej a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Mgr. Masarovič, D., riaditeľ školy,