Referencie

Kurz nenásilnej komunikácie pod vedením Mgr. Evy Račkovej, PhD, vnímame ako mimoriadne konštruktívny stimul pre bežnú prax našich učiteľov a pedagogických asistentov. Evka počas dvojdňového workshopu preukázala nielen svoju vysokú odbornosť, ale aj hlboko ľudský prístup a pochopenie potrieb učiteľov pre každodennú prácu s deťmi. Zmysluplná štruktúra kurzu, uvedomelá vyváženosť teórie a praktických cvičení bol podnetným momentom pre uvedomenie si toho, aký láskavým a mocným nástrojom je ľudská komunikácia. Evka svojím veľkodušným prístupom umožnila každému z nás pocítiť, že všetko čo nám hovorí a čo s nami robí, nám pripomína to, čo je našou prirodzenou entitou. Týmto spôsobom dokázala natrvalo ponechať naše vedomie viac otvorené pre pochopenie postojov, potrieb a prežívania vzťahu k druhým. S Evkou zostávame v kontakte aj naďalej a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Mgr. Masarovič, D., riaditeľ školy,

Po absolvovaní kurzu o nenásilnej komunikácii, ktorý viedla Evka, sa môj život radikálne zmenil. Naučila som sa povedať "nie" vtedy, keď som bola tlačená do niečoho, čo som
nechcela urobiť. Naučila som sa slobodne a bez výčitiek svedomia rozhodovať o sebe, o tom, akú službu urobím. Naučila som sa efektívne komunikovať so svojimi najbližšími. Znamená to, presne pomenovať svoje potreby, pozorovať iných bez hodnotenia a pritom všetkom si zachovať vnútornú radosť a pokoj. Ďakujem Evke, že robí kurzy o nenásilnej komunikácii. Nestráca nádej v dobro ľudí, ukryté vo vnútri každého z nás.

Mari Sarvašová, pracovníčka v zdravotníctve,

Postupné, pozvoľné rozpletanie problematických mentálnych vzorcov od koreňa otvorí aj tie najmenej predpokladané dôvody osobných problémov či už v prístupe k sebe samému alebo k ľudom navôkol. Naša myseľ nás často zavádza, to už každý z nás zažil, preto je dôležité oprieť sa o objektívny a odborný pohľad, ktorý nás nasmeruje k novým a účinným metódam zvládania seba a svojho života.

Magdaléna, pracuje v oblasti kultúry,

Verím v komunikáciu medzi ľuďmi aj keď nie vždy mi to padne za ľahko. Eva mi ukázala, že existuje cesta ako povedať, čo chcem a čo cítim a to formou, ktorá neubližuje mne ani druhému. Technika sa zdá byť jednoduchá: povedať čo pozorujem, čo cítim, čo potrebujem a čo si prosím. Jej prevedenie v praxi také jednoduché nie je. Vysvetleniami, cvičeniami a hravou formou ma Eva inšpirovala k cieľu: byť spokojnejším v medziľudských vzťahoch prostredníctvom komunikácie. Páči sa mi ako rieši situácie a rozhodol som sa učiť sa od nej. Odporúčam navštíviť jej kurzy nielen partnerom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o personálny rast z profesijného hľadiska.

Ivan Ďuriš, vývojový inžinier,